میزبانی «ماه عسل» از بانوی نیکوکار ایرانی که در هند متهم شده بود

برگزاری دوره استعدادیابی کشتی آلیش بانوان در اردبیل
امشب «ماه عسل» میزبان نرگس کلباسی، زن نیکوکار ایرانی و تبرئه شده از اتهام قتل غیرعمد در هند خواهد شد.

برگزاری دوره استعدادیابی کشتی آلیش بانوان در اردبیل