بیشترین تخلفات ثبت شده در آزاد راه زنجان – تبریز

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری وقوع جرم ماهنشان
رییس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت : از کل ترددهای صورت گرفته در جاده­های استان در آذر ­ماه از نظر آماری 9 درصد تخلف سرعت غیرمجاز، 1 درصد سبقت غیرمجاز و 9 درصد با فاصله طولی غیرمجاز همراه بوده است.

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری وقوع جرم ماهنشان