یک دستگاه جرثقیل 11 تنی به ناوگان موتوری برق لرستان اضافه شد

برگزاری «جشنواره روستا» در استان زنجان
با خرید یک دستگاه جرثقیل 11 تنی به قیمت ششصد میلیون تومان خدمات رسانی به مردم شریف لرستان تسریع یافت.

برگزاری «جشنواره روستا» در استان زنجان