مشکل ریزگردهای شرق اهواز تا سه سال دیگر حل می‌شود

برنامه های اداره کل استاندارد لرستان در هفته استاندارد
ایسنا نوشت: وزیر جهاد کشاورزی از طرح ملی کاشت نهال و مقابله با ریزگردها در جنوب شرق اهواز دیدن کرد .

برنامه های اداره کل استاندارد لرستان در هفته استاندارد