پایان جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در آذربایجان غربی

برنامه های اداره ارشاد اسلامی تالش برای سالروز ٩ دی
جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در استان آذربایجان غربی دیروز در سالن غدیر ارومیه به پایان رسید.

برنامه های اداره ارشاد اسلامی تالش برای سالروز ٩ دی