عکس | کشف ترانس برق ساختمان پلاسکو از زیر آوار

برنامه نمایش فیلم‌های بخش هنر و تجربه در جشنواره فیلم فجر
امروز پنجشنبه ترانس برق ساختمان پلاسکو از زیر آوار کشف شد.

برنامه نمایش فیلم‌های بخش هنر و تجربه در جشنواره فیلم فجر