کسب مقام قهرمانی دو دانشجوی گیلانی در رقابتهای روئینگ و آبهای آرام دانشجویان کشور

برنامه «شبی با قصه» در رشت برگزار شد
2 قایقران دانشجوی گیلانی مقام قهرمانی رقابتهای روئینگ و آبهای آرام دانشجویان دختر وپسر کشور را در تهران از آن خود کردند.

برنامه «شبی با قصه» در رشت برگزار شد