وضعیت تولیدات کشاورزی در سال ۹۶ چگونه خواهد بود؟

برنامه دومین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر
کاوه زرگران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کردامسال شرایط جوی طوری بوده است که پیش بینی می شود میزان تولیدات کشاورزی افزایش پیدا کند.

برنامه دومین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر