روسیسکایا: آمریکا معتقد است، برجام ایران را قوی‌تر و پرخاشجوتر کرده است

برق سالن همایش ستاد جوانان روحانی قطع شد/ عفت مرعشی به همراه فاطمه هاشمی به سالن حجاب رفت
یک روزنامه روسی در تحلیل سخت گیری ها و بهانه جویی های ترامپ علیه ایران این موضوع را به فشار اسرائیل به دولت ترامپ و این باور در امریکا می داند که برجام باعث قوی تر شدن و پرخاشجوتر شد ایران در منطقه شده است.

برق سالن همایش ستاد جوانان روحانی قطع شد/ عفت مرعشی به همراه فاطمه هاشمی به سالن حجاب رفت