سرلشکر باقری: آماده انتقال تجربیات‌مان در سوریه و عراق به چین هستیم

برق‌گرفتگی در حال حفر چاه فاضلاب جان جوان اردستانی را گرفت
مهر نوشت:رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است تجربیاتی را که در همکاری مشترک با دولت‌های محترم سوریه و عراق بدست آورده است در اختیار چین قرار دهد.

برق‌گرفتگی در حال حفر چاه فاضلاب جان جوان اردستانی را گرفت

نصب بیتالک