نگرانی ژاپنی‌ها از اثرات ترامپ بر اقتصاد دنیا

برقراری رابطه کارگزاری با ۲۳۰ بانک خارجی
تسنیم به نقل از رویترز نوشت: عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و وضعیت ضعیف بخش مالی اتحادیه اروپا را از عوامل احتمالی ضعف اقتصاد جهانی دانست.

برقراری رابطه کارگزاری با ۲۳۰ بانک خارجی