صادقیان مقابل پرسپولیس بازی نمی‌کند

برف و باران در راه ایران/ پایتخت امشب بارانی می‌شود
پیام صادقیان که سابقه بازی در پرسپولیس را هم دارد غایب بزرگ ماشین سازان در بازی با شاگردان برانکو خواهد بود.

برف و باران در راه ایران/ پایتخت امشب بارانی می‌شود