تصاویر | پلمپ ۲۲ مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد

برف‌روبی سرمربی تیم دسته دومی
۲۲ مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد امروز شنبه با حضور معاون دادستان مشهد و نیروی انتظامی پلمپ شد.

برف‌روبی سرمربی تیم دسته دومی