در سال تحصیلی آینده 263 دانشجو معلم از طریق کنکور سراسری جذب دانشگاه فرهنگیان می شوند

بررسی درآمد 4 ماهه شرکت آب منطقه ای لرستان
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در جلسه توجیهی مصاحبه علمی و گزینش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از جذب و به کارگیری 263دانشجو معلم از طریق کنکور سراسری در دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت : سازمان سنجش اسامی چند برابر ظرفیت داوطلبان به استان های مختلف ارسال می کند و نتایج نهایی پس از مصاحبه علمی و گزینش اعلام خواهد شد.

بررسی درآمد 4 ماهه شرکت آب منطقه ای لرستان