بیماری روحی بازیگر «درخشش»

بررسی خدمات برای بازگشت زائران اربعین، وزیر کشور را به مرز مهران کشاند
ایسنا نوشت: شلی دووال بازیگر زن فیلم معروف «درخشش» به بیماری روحی و روانی مبتلا شده است.

بررسی خدمات برای بازگشت زائران اربعین، وزیر کشور را به مرز مهران کشاند

اخبار بازیهای pc