توقف یکی از خطوط تولید پراید

بررسی احراز پست‌های اجرایی توسط زنان در «زاویه»
ایرنا نوشت:به منظور استقرار خطوط تولید محصولات جدید در شرکت سایپا سیتروئن، گروه سایپا خط تولید پراید 111 را که پیش از این در سایت کاشان قرار داشته، متوقف کرده است.

بررسی احراز پست‌های اجرایی توسط زنان در «زاویه»