اتصال بانکی ایران و روسیه در چند ماه آینده نهایی می‌شود

برخورد وزارت ارشاد با قانون‌شکنی در قراردادهای نشر
ایرنا به نقل از مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نوشت: رایزنی درباره اتصال شبکه بانکی ایران و روسیه برای استفاده از ظرفیت کارت های بانکی در دو کشور تا چند ماه آینده نهایی می شود.

برخورد وزارت ارشاد با قانون‌شکنی در قراردادهای نشر