طلسم گل‌نزدن‌های مهاجم پرسپولیس شکست

برجام چند دلار از دارایی های ایران را آزاد کرد؟
علی علیپور سرانجام برای پرسپولیس گلزنی کرد.

برجام چند دلار از دارایی های ایران را آزاد کرد؟