کنایه‌های هاشمی رفسنجانی به قانون‌گریزی‌های دولت احمدی‌نژاد

برترین خبرنگاران و روزنامه‌نگاران عرصه کتاب معرفی شدند
هاشمی رفسنجانی، نهادینه شدن فساد را یکی از خطرات هر جامعه‌ در حال پیشرفت و مانع حرکت‌ها دانست و گفت: اشتغال آفرینی درست، لگام فساد را می‌بندد و کسی جرأت نمی‌کند در مسیر خطا و غیراخلاقی حرکت کند.

برترین خبرنگاران و روزنامه‌نگاران عرصه کتاب معرفی شدند

ارتقا اندروید