نمایشگاه مطبوعات، تابلویی برای بیان مشکلات مردم/ گلایه‌های فردی و جمعی شهروندان بیان می‌شود

برای سومین روز متوالی هوای تهران ناسالم است
نمایشگاه مطبوعات امسال، سوای کارکرد معرفی و تبلیغ برای رسانه‌ها و آشنایی مردم با توانمندی مطبوعات وطنی، دارای کارکرد دیگری هم بود: بیان مشکلات مردم.

برای سومین روز متوالی هوای تهران ناسالم است

دانلود ایمو برای گوشی