استاندار واسط عراق: زمینه ارتباطات بین ایلام و واسط مهیاست

برانکو: همیشه از تیم ملی حمایت می‌کنم/ افتخار می‌کنیم که هفت بازیکن ملی‌پوش داریم
استاندارن ایلام و واسط در مراسم اختتامیه دوره آموزش جوشکاری آرگون ویژه کارآموزان بین المللی شرکت کردند.

برانکو: همیشه از تیم ملی حمایت می‌کنم/ افتخار می‌کنیم که هفت بازیکن ملی‌پوش داریم