تصاویر | آتش‌سوزی در دو خط متروی لندن

برانکو نزدیک‌تر از همیشه به رکورد قطبی
ظهر امروز جمعه، یکی از قطارهای متروی لندن در خط باکرلو و در ایستگاه آکسفورد دچار آتش‌سوزی شد که تمام مسافران تخلیه و ایستگاه بسته شد. همچنین آتش سوزی دیگری در خط ویکتوریا گزارش شد که مسافران این خط نیز از مترو به بیرون هدایت شدند.

برانکو نزدیک‌تر از همیشه به رکورد قطبی