ابوطالبی، بهترین روش مقابله با نقض برجام از سوی آمریکا را تبیین کرد

برانکو: طارمی می‌تواند حتی دروازه‌بان باشد/ پنالتی ماشین‌سازی گل می‌شد زحمات پرسپولیس بر باد می‌رفت
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری بهترین روش مقابله با نقض برجام را برخورد هماهنگ، پاسخ شدید و یکپارچه تمامی متعهدین، اقدام براساس اجماع و انزوای ناقضان برجام دانست .

برانکو: طارمی می‌تواند حتی دروازه‌بان باشد/ پنالتی ماشین‌سازی گل می‌شد زحمات پرسپولیس بر باد می‌رفت