ارتقای شاخص سلامت آذربایجان‌غربی به رتبه هفتم کشور

برافراشتن پرچم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بر بام ایران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از ارتقای رتبه شاخص سلامت استان به هفتم کشوری خبرداد.

برافراشتن پرچم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بر بام ایران