تکاوران ارتش در حال ورود به ساختمان پلاسکو هستند

برآورد خسارات پلاسکو فعلاً ممکن نیست
میزان نوشت: رئیس ستاد بحران نیروی زمینی ارتش گفت: تکاوران ارتش در حال ورود به ساختمان پلاسکو هستند و به محض ورود مشکلات حل خواهد شد.

برآورد خسارات پلاسکو فعلاً ممکن نیست