رسانه ها تخلفات و مفاسد مالی را اطلاع رسانی کنند

بدهی ۹۰۰۰ میلیاردی شهرداری به پیمانکاران/ افزایش ۲۰ درصدی بودجه تجهیزات آتش‌نشانی
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان، نقش رسانه های جمعی بعنوان یکی از ارکان اساسی مردم سالاری را در پیشگیری از تخلفات، مفاسد و جرایم مالی موثر دانست و گفت: هرچه اطلاع رسانی حرفه ای تر و شفافیت بیشتر باشد، تخلفات اداری و مالی کمتر اتفاق می افتد.

بدهی ۹۰۰۰ میلیاردی شهرداری به پیمانکاران/ افزایش ۲۰ درصدی بودجه تجهیزات آتش‌نشانی