تکرار ادعاهای پوچ وزیر دفاع آمریکا علیه ایران

بدهی عمومی آمریکا تا سال ۲۰۴۷ نجومی می‌شود
تسنیم نوشت: وزیر دفاع آمریکا با تکرار ادعاهای خود، ایران را حامی تروریسم دولتی معرفی کرد.

بدهی عمومی آمریکا تا سال ۲۰۴۷ نجومی می‌شود