حمام قلی سمنان رنگ و روی تازه گرفت

بدهی سازمان تامین اجتماعی به درمانگاه‎‌ها پرداخت نمی‌شود/نوربخش: عمده مطالبات را بلافاصله می‌پردازیم
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سمنان گفت:مرحله اول مرمت حمام قلی سمنان با رویکرد بهسازی و مرمت بافت با ارزش تاریخی شهر سمنان به اتمام رسید

بدهی سازمان تامین اجتماعی به درمانگاه‎‌ها پرداخت نمی‌شود/نوربخش: عمده مطالبات را بلافاصله می‌پردازیم

oxin channel