امیراحمدیان: تاجیکستان از تنش با ایران متضرر خواهد شد

بدهکاران بانکی تا چند میلیون از سود معاف شدند؟
بهرام امیر احمدیان کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین تنش شکل گرفته بین ایران و تاجیکستان را مورد ارزیابی قرار داده است.

بدهکاران بانکی تا چند میلیون از سود معاف شدند؟