چند درصد برق کشور از آب پشت سدها تولید می‌شود؟

بدسلیقه مثل کی‌روش/ انتظاری که به وقوع نپیوست
ساخت و استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی برای تولید الکتریسیته مورد نیاز کشور با توجه به اقلیم خشک ایران نمی‌تواند روش چندان درستی برای کمبود انرژی مورد نیاز باشد.

بدسلیقه مثل کی‌روش/ انتظاری که به وقوع نپیوست