نامزدی مستند «اعتراض وارد نیست» در جشنواره سینما حقیقت

بحران اقتصادی پس از ۲۵ سال در کمین استرالیا
مستند «اعتراض وارد نیست» نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم مستند نیمه بلند (کارگردانی) از دهمین دوره سینماحقیقت شد.

بحران اقتصادی پس از ۲۵ سال در کمین استرالیا