عکس | اولین خودرویی که رنو ساخت

بتمن با «شوالیه تاریکی» به کتابفروشی‌ها آمد
کارآفرین و صنعتگر فرانسوی؛ لوئی رنو بنیانگذار شرکت خودروساز رنو است که نخستین اتومبیل او رنو “تیپ ای” نام داشت و در سال ۱۸۹۸ ساخته شد.

بتمن با «شوالیه تاریکی» به کتابفروشی‌ها آمد