از نفس باد صبای مشکاتیان تا نفس باد صبای احمدی‌نژاد

با کارلوس کی‌روش درباره عیدانه‌هایش و ماجرای تلخ مرگ برادرش در تصادف
آیا تیم آقای احمدی نژاد برای استفاده از این تصنیف با خانواد میراث‌دران آقای مشکاتیان صحبت کردند و کسب اجازه نمودند؟

با کارلوس کی‌روش درباره عیدانه‌هایش و ماجرای تلخ مرگ برادرش در تصادف