رشد ۱۱ درصدی سفرهای دریایی نوروزی

با چالش ماهی قرمز چگونه برخورد کنیم ؟
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از رشد ۱۱ درصدی سفرهای دریایی نوروزی هرمزگان تا ۴ فروردین‌ماه خبر داد.

با چالش ماهی قرمز چگونه برخورد کنیم ؟