دادگاه نظامیان آمر حمله به مطهری علنی خواهد بود؟

با پیوند اعضای بدن جوان نهاوندی، ۳ نفر زندگی دوباره یافتند
اعتماد نوشت:مصطفی ترک‌همدانی، وکیل علی مطهری از صدور کیفرخواست برای آمرین حادثه شیراز خبرداده است.

با پیوند اعضای بدن جوان نهاوندی، ۳ نفر زندگی دوباره یافتند