وقتی رامین رضاییان به دستور کی‌روش عمل نمی‌کند

با طبیعت باشیم!
همین چند هفته پیش بود که کارلوس کی‌روش دستور داد تا پس از بازی با ازبکستان استفاده ملی‌پوشان از شبکه‌های اجتماعی ممنوع است.

با طبیعت باشیم!