جلالی: در کنار عراق و سوریه برای دفع تروریست‌ها ایستاده‌ایم

با حکم مقام معظم رهبری امیر پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش شد
خانه ملت نوشت: کاظم جلالی در دیدار شیخ حمودی نایب رئیس اول مجلس نمایندگان عراق گفت: ایران در کنار دولت و ملت عراق و سوریه برای برقراری امنیت و دفع تروریست ها ایستاده است.

با حکم مقام معظم رهبری امیر پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش شد

نصب بیتالک