۱۵ پروژه آبرسانی روستایی، هفته دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد،کلنگ زنی و افتتاح می شود

با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان ،هفت پروژه در بخش گتاب افتتاح خواهد شد
مدیر عامل آبفای روستایی کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ زنی ۱۵ پروژه آبرسانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان ،هفت پروژه در بخش گتاب افتتاح خواهد شد