افزایش آمار ازدواج در شهرستان سروآباد

با اجرای طرح ترافیک می توان پل های موقت خرم آباد را تخریب کرد
جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان سروآباد به ریاست فرماندار شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد.

با اجرای طرح ترافیک می توان پل های موقت خرم آباد را تخریب کرد