پاسخ وزیر خارجه قطر به اظهارات الجبیر

باوجود ترکیه،صادرات لرستان در قطر خریداری ندارد!
حساب توئیتری شبکه الجزیره در خبری فوری به نقل از وزیر خارجه قطر نوشت: خواسته ها از قطر باید واقعی و قابل اجرا باشد در غیر این صورت قابل قبول نیست.

باوجود ترکیه،صادرات لرستان در قطر خریداری ندارد!