تصاویر | اینجا گورستان هواپیماهای ایران است

باهنر:توعین به رئیس‌جمهور ممنوع است/احتمال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اهانت به روحانی و مطهری
هواپیماهای از رده خارج شده که گاه موتور ندارند و گاه سایر قطعات آنها اسقاط شده اند را در محلی درنزدیکی فرودگاه امام خمینی(ره)، نگه می‌دارند که می‌توان آن را گورستان هواپیماهای ایران نامید.

باهنر:توعین به رئیس‌جمهور ممنوع است/احتمال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اهانت به روحانی و مطهری