بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی اداره کل محیط زیست لرستان به مناسبت هفته دولت

بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، بانک برتر استان کهگیلویه وبویراحمد در سال ۱۳۹۵
تا پایان هفته دولت بازدید از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان لرستان برای عموم علاقه مندان رایگان می باشد.

بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، بانک برتر استان کهگیلویه وبویراحمد در سال ۱۳۹۵