اکبر میثاقیان پسرش را به تیمش برد

«بانوی آهنین اروپا» چقدر شانس ماندن دارد؟
بهتاش میثاقیان پسر اکبر میثاقیان با عقد قراردادی به عضویت تیم سیاه‌جامگان درآمد.

«بانوی آهنین اروپا» چقدر شانس ماندن دارد؟