چه شد که بهترین والیبالیست دنیا ایران را تنها گذاشت!

بالا رفتن فهمِ زبان انسانِ گوگل تا ۹۵ درصد
محمد موسوی بی‌شک امروز بزرگترین غایب تیم‌ملی والیبال ایران است.

بالا رفتن فهمِ زبان انسانِ گوگل تا ۹۵ درصد