«بازگشت» به جشنواره‌های بین‌المللی می‌رود

باشگاه ترکیه‌ای مستنداتش را به فیفا داد/درخواست غرامت ریزه‌اسپور از طارمی وپرسپولیس
فیلم کوتاه «بازگشت» به نویسندگی و کارگردانی پگاه ارضی که در سال ۱۳۹۵ کلید خورد، هم اکنون در مرحله ارسال به جشنواره‌های بین المللی است.

باشگاه ترکیه‌ای مستنداتش را به فیفا داد/درخواست غرامت ریزه‌اسپور از طارمی وپرسپولیس