نوجوان معتادی در تهران، مادرش را کشت و جسدش را آتش زد

باز هم کفگیر تلویزیون به ته دیگ خورد
پلیس آگاهی پایتخت از بازداشت نوجوان معتاد به حشیش که اقدام به قتل و سوزاندن جسد مادرش کرده بود، خبر داد.

باز هم کفگیر تلویزیون به ته دیگ خورد