فیلم | ترافیک سنگین فرار اهالی فلوریدا از طوفان «ایرما»

بازی هنرمند لرستانی در تله فیلم فانوس های همیشه روشن
تخلیه شهر فلوریدای آمریکا در پی نزدیک شدن طوفان «ایرما» باعث ترافیک سنگین در راه های خروجی این شهر شد.

بازی هنرمند لرستانی در تله فیلم فانوس های همیشه روشن