عکس | تلاش برای یافتن اجساد پناهجویان در ساحل طرابلس

بازی ابلهانه ترامپ و تدبیر و امید ایران
در تصویر زیر یک نیروی امدادی را مشاهده می‌کنید که با کاوری در دست در تلاش برای یافتن اجساد پناهجویانی است که در ساحل شهر طرابلس لیبی غرق شدند.

بازی ابلهانه ترامپ و تدبیر و امید ایران