اردوغان آتش می‌کند!

بازیگر «معمای شاه»: چون اسم شاه در سریال آمده مخالفان گارد می‌گیرند
در حاشیه «تعلیق مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، و تهدید اردوغان برای فرستادن پناهجویان به اروپا» سایت کگل این کاریکاتور را منتشر کرد.

بازیگر «معمای شاه»: چون اسم شاه در سریال آمده مخالفان گارد می‌گیرند