پیام پروفسور سمیعی به دانش‌آموزان در روز اول مهر: روزهایتان را صرف تحصیل کنید

بازگشت همسر شهاب حسینی به تئاتر پس از ٢٠ سال
ایسنا نوشت: پروفسور مجید سمیعی در صفحه اینستاگرام خود، با انتشار ویدئویی ضمن تبریک روز اول مهر ماه، نکته‌های آموزنده‌ای را به نوجوانان و جوانان در تمام مقاطع تحصیلی یادآور شد.

بازگشت همسر شهاب حسینی به تئاتر پس از ٢٠ سال